UMĚNÍ SKLÁŘSKÉHO ŘEMESLA V ŘEDHOŠTI

Umění sklářského řemesla bylo vidět na Ředhošti. Krásné výrobky ze skla si můžete zakoupit každou neděli v místním krámku GARDEN GLASS v Ředhošti. www.trhyredhost.cz