TRHY ŘEDHOŠŤ A GARDEN GLASS

CO JSOU TRHY ŘEDHOŠŤ ? Mají všeobecné zaměření. To znamená, že zde najdete různý sortiment zboží od textilu, kosmetiky, koření atd. Ale můžete se zde setkat i s prodejci, kteří nabízí sortiment prvovýrobců, jako je ZAHRADNÍ DEKORACE A LESNÍ SKLO.

https://www.trhyredhost.cz/

Najdete nás v malém obchůdku GARDEN GLASS pravidelně každou neděli od 7:00 h do 12:00 h. Viz mapa.

Můžete prodávat anebo nakupovat na VIRTUÁLNÍM TRŽIŠTI E-shopu, kde můžete zakoupit různé zboží. Na této adrese níže.

https://eshop.rede.cz/

Můžete prodávat anebo nakupovat na VIRTUÁLNÍM TRŽIŠTI E-shopu, kde můžete zakoupit různé zboží. Na této adrese níže.

TRHY ŘEDHOŠŤ ? Najdete, co hledáte!

GARDEN GLASS, LESNÍ SKLO A POCTA KARLU IV.

GARDEN GLASS CTÍ TRADICE SKLÁŘSKÝCH MISTRŮ a obnovila výrobu zeleného lesního skla.

GARDEN GLASS, LESNÍ SKLO A POCTA KARLU IV.

Lesní sklo je označení pro potašové sklo obvykle zbarvené do odstínu zelené oxidem železnatým, které bylo vyráběno od středověku do raného novověku v lesních sklárnách v Evropě především na území Svaté říše římské severně od Alp.

Velký rozvoj sklářství do střední Evropy přinesl císař Karel IV., který povolal odborníky především z Itálie a Francie. Na rozdíl od benátských sklářů, kteří měli lepší zdroje uhličitanu sodného, si ale skláři ve střední Evropě museli vystačit s potaší, kterou si sami získávali z místního dřeva. Kromě toho nemívali v horách k dispozici tak čistý písek, ale používali písek z blízkých malých vodních toků. V důsledku těchto vlivů zůstával ve skle významný podíl především oxidu železnatého, ale i a dalších nečistot. Výsledné sklo proto bylo zabarvené, nejčastěji do zelena, a také často obsahovalo bublinky.

Celkový provoz lesních skláren, které používaly dřevo pro výrobu potaše i jako zdroj tepla pro samotnou výrobu skla, měl velmi vysokou spotřebu dřeva. Zatímco ve středověku se jednalo o v zásadě panovníky vítané odlesňování a skláři se postupně přirozeně posouvali s hranicí zemědělského osídlení dál a dál do hor, v 19. století bylo jedním z důvodů konce provozu lesních skláren zvyšování cen dřeva z důvodu jeho nedostatku.

GARDEN GLASS A LESNÍ SKLO V ŘEDHOŠTI

GARDEN GLASS, LESNÍ SKLO A POCTA KARLU IV.

Naše výrobky můžete zakoupit v obchůdku v Ředhošti, nebo prostřednictvím objednávky.

Mob.: +420 606 557 825

UMĚNÍ SKLÁŘSKÝCH MISTRŮ

PODPORUJEME TRADICE SKLÁŘSKÝCH MISTRŮ

PODPORUJEME TRADICE SKLÁŘSKÝCH MISTRŮ

Rodinné stříbro. Jsme na něho, my Češi, pyšní. Říkáme si národ muzikantů a básníků, chlubíme se českým pivem, Prahou, folklórem, okřídleným šípem pana Škody nebo kontaktními čočkami pana Wichterleho.

V Čechách se sklo tradičně tvaruje foukáním skleněné baňky do dvoudílné dřevěné formy. Je to prastará metoda. Používala se už v 5. století před naším letopočtem.